Communicatie-interface OPC UA voor temperatuurregeltechniek

OPC UA staat voor Open Platform Communications Unified Architecture en is een gestandaardiseerde communicatiestandaard tussen machines (M2M) of tussen machines en bovenliggende systemen. De open-interfacestandaard is onafhankelijk van de fabrikant van de machine of de toepassing en vormt een van de belangrijkste communicatiestandaarden voor Industry 4.0 en het IoT.

Om een gemeenschappelijke "taal" te spreken, worden permanent zogenaamde "Companion Specifications" voor de meest uiteenlopende apparaattypen uitgewerkt en gepubliceerd. Dit betekent dat de uit te wisselen gegevens van een branche (bijv. laboratoriumapparatuur) gestandaardiseerd en daardoor voor alle apparaten en fabrikanten in dezelfde vorm ter beschikking worden gesteld. De specificaties worden ontwikkeld in samenwerking met de OPC-foundation, verschillende vakverenigingen (bijv. SPECTARIS voor oogoptiek, fotonica, analyse- en medische techniek) en machinefabrikanten.

Bij JULABO kunnen alle koude- en warmtethermostaten van de MAGIO-serie op verzoek van de klant met het OPC UA-communicatie-interface worden uitgerust.

 

 

Lees verder