Kruimelpad

Kwaliteit

Op het hoogste niveau.

Kwaliteit is voor ons van het allergrootste belang: JULABO staat wereldwijd voor temperatuurregelsystemen en laboratoriumthermostaten van topkwaliteit. De behoeften, verwachtingen en wensen van onze klanten zijn doorslaggevend voor de ontwikkeling van onze producten en diensten – en voor de hoge kwaliteitsnormen waaraan elk apparaat moet voldoen.

Als een van de eerste ondernemingen in Duitsland hebben wij daarom een kwaliteitsmanagement volgens DIN ISO 9001 opgezet. Dit is een internationale norm die een set minimumvereisten voor een kwaliteitsmanagementsysteem definieert om te voldoen aan algemene kwaliteitsverwachtingen. Essentieel onderdeel van deze norm is het opzetten van een continu verbeteringsproces (CIP).

Hoogste kwaliteitsnormen

Kwaliteitsmanagement volgens de internationale norm DIN ISO 9001 vormt de basis om de kwaliteit in het hele bedrijf te waarborgen en deze efficiënt te organiseren

•    DIN ISO 9001 certificaat 

 


 

JULABO-ISO-9001-Certificate-en.pdf
Dutch
PDF - 747.7 KB

Downloaden
Imagebilder_2019_88.jpg

Gecertificeerd volgens DIN ISO 14001
Het gebruik van milieuvriendelijke materialen en toepassing van internationale normen zijn voor ons tegelijkertijd een verplichting en een vanzelfsprekendheid, wat bevestigd wordt door de certificering volgens DIN ISO 14001.

•    DIN ISO 14001 certificaat 

We hebben ons ertoe verplicht om te voldoen aan onze eisen en aan die van de klant, en om het kwaliteitsmanagementsysteem voortdurend te verbeteren. 

JULABO-ISO-14001-Certificate-EN.pdf
Dutch
PDF - 747.9 KB

Downloaden
Imagebilder_2019_40.jpg

Ons kwaliteitsbeleid

In overeenstemming met richtlijnen.
Alle producten van JULABO zijn ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met nationale en internationale normen en richtlijnen. Reeds in de ontwikkelfase gaan wij bij het ontwerp uit van nationale, Europese en mondiale voorschriften. Onze apparaten voldoen aan de voorschriften van geldende richtlijnen (CE-markering) evenals de toepasselijke veiligheidstechnische voorschriften.

Kwaliteit door continuïteit.
In alle productiefasen doorloopt elke module en elk apparaat talrijke tests. Elk product wordt aan een 100% eindtest met aansluitende Burn-In onderworpen.

Uw wens. Onze uitdaging.
Via continue marktmonitoring en productiecontrole zorgen wij ervoor dat de eigenschappen van onze producten onder alle omstandigheden beantwoorden aan uw verwachtingen en dat elk apparaat aan de kwaliteitseisen voldoet.