Communicatie-interface OPC UA voor temperatuurregeltechniek

02/20/2023 - 14:37

OPC UA staat voor Open Platform Communications Unified Architecture en is een gestandaardiseerde communicatiestandaard tussen machines (M2M) of tussen machines en bovenliggende systemen. De open-interfacestandaard is onafhankelijk van de fabrikant van de machine of de toepassing en vormt een van de belangrijkste communicatiestandaarden voor Industry 4.0 en het IoT.

Het grote voordeel ten opzichte van andere, meestal bedrijfseigen, protocollen is dat niet alleen gegevens via het communicatieprotocol beschikbaar worden gesteld, maar dat deze ook helder en duidelijk zijn. Dit komt doordat de OPC-server niet alleen de waarde van de gegevens verzendt, maar ook een verklarende beschrijving. Hierdoor kunnen gegevens automatisch worden geïnterpreteerd. Een voorbeeld uit relevante gegevens van temperatuurregelingstechniek: via het OPC UA- interface worden naast de waarde van de actuele streeftemperatuur ("-20") incl. een korte beschrijving ('streefwaarde') ook de eenheid ("°C") en de instelbare grenswaarden ("-50, +300") en het gegevenstype (float) overgedragen.

Een ander groot voordeel zijn de geïntegreerde veiligheidsmechanismen. Dit omvat verificatie, autorisatie en encryptie van de gegevens. Hierdoor wordt onder andere voorkomen dat de gegevens worden meegelezen of gemanipuleerd.

OPC UA communiceert via de ethernet-interface en kan zowel via een bestaand netwerk als via een directe point-to-point-verbinding communiceren.

Om een gemeenschappelijke "taal" te spreken, worden permanent zogenaamde "Companion Specifications" voor de meest uiteenlopende apparaattypen uitgewerkt en gepubliceerd. Dit betekent dat de uit te wisselen gegevens van een branche (bijv. laboratoriumapparatuur) gestandaardiseerd en daardoor voor alle apparaten en fabrikanten in dezelfde vorm ter beschikking worden gesteld. De specificaties worden ontwikkeld in samenwerking met de OPC-foundation, verschillende vakverenigingen (bijv. SPECTARIS voor oogoptiek, fotonica, analyse- en medische techniek) en machinefabrikanten.

Bij JULABO kunnen alle koude- en warmtethermostaten van de MAGIO-serie op verzoek van de klant met het OPC UA-communicatie-interface worden uitgerust.

MAGIO-laboratoriumthermostatenOPC-UA verzoeken