Casestories en toepassingen

JULABO biedt een uitstekende kwaliteitsstandaard en garandeert daarmee een hoge mate van klanttevredenheid. De overtuigende prestatiegegevens van de zeer dynamische temperatuurregelsystemen staan voor extreem korte verwarmings- en afkoeltijden en scoren met een zeer breed bedrijfstemperatuurbereik zonder warmteoverdrachtsverandering. De ontwikkeling van klantspecifieke speciale oplossingen maakt het gebruik van JULABO-temperatuurregelaars in elke industrie voor bijna alle toepassingen mogelijk.

Temperatuurregelingssystemen in de toepassing: Cannabisextractie

De verkoop van cannabisproducten neemt toe en vereist efficiënte extractie- en raffinageprocessen. Van ruwe extracten in verschillende consistenties tot kristallijne of opgeloste zuivere stoffen zijn er tal van eindproducten die momenteel op de markt zijn. Het brede scala aan mogelijke doseringsvormen wordt weerspiegeld in het grote aantal verwerkingsprocessen. Hiervoor is een uitgekiend temperatuurmanagementsysteem nodig dat perfect is afgestemd op de betreffende eisen.

Cannabisextractie

Speciale oplossing voor Schaeffler: Temperatuursimulatie in e-mobiliteit

Toeleveranciers van auto's reageren steeds vaker op de grotere gevoeligheid van interferentie van elektrische aandrijvingen ten opzichte van verbrandingsmotoren door ze onder extreme temperatuuromstandigheden te testen. In nauwe samenwerking met de toeleverancier van auto's en industriële materialen Schaeffler werd een speciale oplossing ontwikkeld voor het temperen van een universele testkamer, waarin de testmonsters in continue en functietests aan nauwkeurig gesimuleerde omgevings- en extreme temperaturen kunnen worden blootgesteld.

Kwaliteitstest van scheidingskoppelingen

Materiaaltests in de automotive-industrie

Materiaal-, ontwerp- of afwerkingsfouten kunnen een ernstig veiligheidsprobleem worden voor weggebruikers. De eisen aan kwaliteitsborging van toeleveranciers van de auto-industrie zijn dan ook hoog. De gebruikte testmethoden moeten noodzakelijkerwijs de temperatuurschommelingen omvatten waaraan voertuigen bij echt gebruik worden blootgesteld. Deze worden enerzijds bepaald door omgevingsvoorwaarden en anderzijds door de bedrijfstemperatuur. Nauwkeurig temperatuurmanagement speelt daarom een doorslaggevende rol in testbanken voor de automotive- en toeleveranciersindustrie.

Materiaal- en componententests

Temperatuursimulatie voor de kwaliteitsborging van accu's

E-mobiliteit behoort tot de wereldwijde megatrends en verandert momenteel veel gebieden in de automobielbranche vanaf de basis. Op het gebied van e-mobiliteit staan naast laadstations en e-motoren op dit moment vooral accu's en hun laadcapaciteit in het middelpunt van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

kwaliteitsborging van accu's

Temperatuurregeling van satelliettests

De temperatuurverschillen, waaraan satellieten in de ruimte worden blootgesteld, zijn extreem. Afhankelijk van de baan rond de aarde variëren deze van +150 °C op de zonzijde tot -190 °C aan de schaduwzijde van de aarde. Aangezien onderhoud of reparatie onmogelijk is, moeten alle materialen en componenten, evenals de satelliet zelf, intensieve tests met extreme temperaturen ondergaan.

Test van satellietcomponenten

Fundamenteel onderzoek: de basis voor medische innovatie

Wetenschappers in fundamenteel onderzoek zijn nieuwsgierig: ze willen de mechanismen achterhalen die de complexe processen in de natuur aansturen. Daarom werken ze onbevooroordeeld en tegelijkertijd systematisch en nauwkeurig. In alle natuurwetenschappelijke disciplines leggen ze de basis voor nieuwe machines en processen. Maar vaak wordt de waardevolle bijdrage van onderzoeksinstellingen pas achteraf duidelijk.

Fundamenteel onderzoek

Temperatuurregelingoplossingen in de halfgeleiderindustrie

IElke smartphone heeft tegenwoordig miljoenen keren meer rekenkracht dan NASA bij de Apollo-missies ter beschikking stond. Dat hebben we te danken aan de halfgeleiderindustrie, die steeds meer vermogen in steeds kleinere ruimten stopte en daarbij de grenzen van wat technisch en fysiek haalbaar is, verlegde. Precisiemethoden worden gebruikt om complexe circuits te bouwen die alleen bij sterke vergrotingen te zien zijn. In de halfgeleiderindustrie is er letterlijk heel weinig ruimte voor fouten. Talrijke processtappen zijn gebonden aan een absoluut nauwkeurige temperatuurregeling.

 

Temperatuurregelingoplossingen in de halfgeleiderindustrie

Temperatuurregeling in de chemische industrie

Als toeleverancier van bijna alle productiefabrieken vertrouwt de chemische industrie op efficiënte en veilige processen om aan de vraag naar productie te voldoen. Aangezien de meeste chemische reacties ofwel exotherm zijn en warmte afgeven, ofwel endotherm zijn en warmte absorberen, speelt een betrouwbare temperatuurregeling een centrale rol in de chemische industrie. Vooral in de procestechnologie is de exacte en constante temperatuurregeling van individuele processtappen van doorslaggevend belang. Het gebruik van temperatuurregelingsoplossingen in de procestechnologie varieert van op laboratoriumschaal van de ontwikkeling van nieuwe materialen en processen tot de temperatuurregeling van grootschalige industriële installaties.

Chemische procestechnologie

Temperatuurregelsystemen in de levensmiddelenindustrie

Een ononderbroken koudeketen, een voldoende hoge temperatuur tijdens de verwerking en een constante temperatuur tijdens bereidings- en fermentatieprocessen – het is duidelijk dat temperatuur in de levensmiddelenindustrie een essentieel onderdeel is van procesverlopen. Naast deze voor de hand liggende implementaties zijn er echter nog vele andere processen waar temperatuur belangrijk is. Ze variëren van het testen en kalibreren van debietsensoren via de voortemperatuurregeling van individuele ingrediënten bij de ontwikkeling van nieuwe recepten tot de consistente temperatuurregeling in waterbaden. Zonder nauwkeurig temperatuurmanagement in het productie- en verwerkingsproces zou chocolade bijvoorbeeld alles verliezen waarom we ervan houden.

Temperatuurregeling in de levensmiddelenindustrieTemperatuurregeling in de levensmiddelenindustrie