Duurzaamheid & verantwoordelijkheid

Voor JULABO zijn ecologische, maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid geleefde bedrijfswaarden

Als familiebedrijf, diep geworteld in een van de mooiste regio's van Duitsland, zijn we altijd gericht geweest op duurzaamheid. 

JULABO wordt nu al in de tweede generatie door de familie Juchheim geleid. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we op de lange termijn denken en ons richten op het welzijn van onze maatschappij en ons milieu. 

Daarom ondersteunen we het doel van een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. We nemen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als toonaangevend bedrijf en werkgever in de regio. 

We bevorderen de sociale betrokkenheid en de gezondheid door sponsoring van voornamelijk sportieve activiteiten. Met de volledig onafhankelijke JULABO-stichting helpen we non-profitinstellingen in onze omgeving. 

Duurzaamheid

ESG: duurzaamheid is een belangrijke bedrijfswaarde van JULABO

Duurzaamheid betekent voldoen aan behoeften op alle gebieden en niveaus van het leven, zonder de levensbasis en het welzijn van alle mensen nu en in de toekomst in gevaar te brengen. Het gaat dus om efficiënt gebruik van hulpbronnen en milieubescherming, maar ook om diversiteit en inclusie, veiligheid op de werkplek en transparant bestuur. Duurzaamheid is voor JULABO een centrale bedrijfswaarde die we actief bevorderen en in onze bedrijfspraktijken integreren.

De EU vat de wet- en regelgeving voor meer duurzaamheid samen onder het kernbegrip ESG (ESG staat voor de Engelse afkorting van milieu (environment), maatschappij (society) en transparant bestuur(governance)). Bedrijven in de EU worden bijvoorbeeld voortdurend verplicht om duurzaamheidsverslagen op te stellen en transparantie te creëren over hun ESG-praktijken. Doordat alle marktdeelnemers transparant moeten rapporteren over hun inspanningen om duurzamer te worden, is het voor ons allemaal - als klant, leverancier, investeerder of werknemer – gemakkelijker om bedrijven dienovereenkomstig te beoordelen.

Bronzen medaille Ecovadis 2023

Met trots kunnen we melden dat JULABO ook in 2023 opnieuw voor de ESG-prestaties is onderscheiden door EcoVadis. JULABO ondergaat sinds 2021 de duurzaamheidsrating van het internationaal actieve beoordelingsplatform en werd tot nu toe telkens met een medaille beloond. 

Daarmee behoort JULABO tot de beste 50 procent van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven. Bedrijven worden getoetst op hun duurzaamheidsprestaties. Deze omvatten milieu, ethiek, mensen- en arbeidsrechten en duurzame inkoop.

Milieu en klimaat

JULABO handelt toekomstgericht en dus ecologisch. Dit wordt al zichtbaar op de daken van onze hoofdvestiging in Seelbach: sinds eind 2007 produceren wij met behulp van onze fotovoltaïsche installatie elektrische stroom voor de teruglevering aan het net. Hierdoor besparen alle verbruikers van deze stroom in totaal 62 ton CO2 per jaar. JULABO zelf haalt zijn elektrische energie voor 100% uit ecologische bronnen.
 
JULABO vernieuwt stapsgewijs zijn wagenpark met voertuigen met elektrische aandrijving, die bij de eigen laadstations in Seelbach worden opgeladen. Binnen ons personeelsbestand hebben we veel enthousiaste medewerkers die van beweging houden en deelnemen aan ons Jobrad-programma en zo hun persoonlijke CO2-uitstoot verlagen. En zelfs bij het transport van onze producten wordt rekening gehouden met ecologische aspecten: zowel bij de verpakking als bij de verzending.

De ecologische voetafdruk van de temperatuurregelingstechniek

Natuurlijk ontstaat een groot deel van onze impact op het milieu tijdens de productie van onze producten. Hier maken we gebruik van moderne en milieuvriendelijke productieprocessen en -technologieën om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Andere investeringen en aankopen worden ook beoordeeld op hun milieu-impact. We werken voortdurend aan het verbeteren van onze efficiëntie in het gebruik van grondstoffen. Dit betreft naast productiematerialen ook het zuinige gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water.

De ecologische voetafdruk van onze temperatuurregelaars omvat naast de wijze van productie vooral het gebruik ervan door onze klanten. Hier zetten we bijvoorbeeld met onze nieuwste generatie koelcirculatiethermostaten de norm voor de hoogste energie-efficiëntie. Hoe bij veel temperatuurregelingstoepassingen in het dagelijkse laboratorium tot 70 procent van het energieverbruik kan worden bespaard, wordt beschreven in het volgende vakartikel: https://www.julabo.com/de/know-how/energieeffiziente-kaelteumwaelzthermostate.

Gebruik van milieuvriendelijke koudemiddelen

De inspanningen van de EU om het klimaat beter te beschermen omvatten een geleidelijke vermindering van de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen die op de markt beschikbaar is. Een dergelijke verordening, in de branche bekend als de F-gasverordening, regelt bijvoorbeeld grenswaarden met betrekking tot de milieueffectiviteit op basis van het ozonafbraakpotentieel ODP (Ozone Depletion Potential) en het aardopwarmingspotentieel GWP (Global Warming Potential).

JULABO zet als toekomstgerichte fabrikant bij alle nieuwe productontwikkelingen consequent in op het gebruik van natuurlijke en dus milieuvriendelijke koudemiddelen. Daardoor dragen we actief bij aan een klimaatvriendelijke, toekomstbestendige temperatuurregeling over de hele wereld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

JULABO stimuleert sport in de regio

Door regelmatig te sporten verbeteren we niet alleen onze lichamelijke conditie, maar versterken we ook ons geestelijk welzijn. Sport kan ons inspireren en laten zien dat we in staat zijn om topprestaties te leveren. Daarnaast stellen sportieve activiteiten ons in staat om in contact te komen met onze medemens en met elkaar om te gaan. JULABO beschouwt de bevordering van sport in de regio daarom als een centraal instrument om onze bijdrage aan maatschappelijke verantwoordelijkheid te leveren. Door middel van verschillende soorten sponsoring ondersteunen we sportevenementen zoals de bekende zonnewendeloop in Seelbach of het werk van lokale sportverenigingen.
Op deze plek willen we ook de vele vrijwilligers bedanken, zonder wie de populaire sporten niet denkbaar zouden zijn.

De JULABO-stichting

Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van JULABO GmbH heeft directeur Markus Juchheim de JULABO-stichting opgericht, die zich richt op het bevorderen en ondersteunen van non-profitorganisaties, verenigingen en instellingen in en rond Seelbach. De JULABO-stichting is onafhankelijk van het bedrijf JULABO. Op de website van de JULABO-stichting informeert deze ons over het subsidieconcept en actuele hulpprojecten:  https://www.julabo-stiftung.org/de/

Gedrags code

De beginselen die zijn opgenomen in de gedragscode van de ZVEI ([officieel geregistreerde] centrale vereniging op het gebied van de elektrotechniek- en elektronica-sector), zoals de afwijzing van corruptie en kinderarbeid, de naleving van bepaalde arbeidsnormen, eerlijke concurrentie en milieuverantwoordelijkheid gelden voor alle businessunits van JULABO GmbH wereldwijd.

De gedragscode beschrijft als richtlijn van de branche van de ZVEI, wat dit in het bijzonder met betrekking tot arbeidsomstandigheden, sociale en ecologische verdraagzaamheid evenals transparantie, betrouwbare samenwerking en dialoog betekent.

JULABO GmbH onderneemt alle geschikte en redelijke inspanningen, om de in deze gedragscode beschreven basisprincipes en waarden voortdurend om te zetten en toe te passen.

Logo

ZVEI-VDMA-Code-of-Conduct-2022-01-de-JULABO
Duits
PDF 446.77 KiB
Downloaden