Visie en waarden

Met onze efficiënte JULABO-producten en -oplossingen dragen wij bij aan een beter leven voor onze omgeving, maatschappij en medewerkers. "Superior Temperature Technology for a better Life" staat daarbij voor hét principe van onze visie, waarnaar al onze medewerkers elke dag streven. Dit is onze ambitie en ons gemeenschappelijke doel. 

Prestatiegericht - ambitieus - authentiek

Onze visie en waarden zijn zeer belangrijk voor JULABO. Als familiebedrijf voelen we ons verbonden met tradities en tegelijkertijd zijn we gericht op de toekomst. 

We cultiveren een internationale cultuur met maatschappelijke verantwoordelijkheid, die wordt weerspiegeld in onze waarden. Daarbij richten we ons op prestaties, ambitie en authenticiteit tegenover klanten, partners, medewerkers en andere belanghebbenden.  Deze kernwaarden bieden richting en veiligheid, en vormen het fundament voor een samenwerking gebaseerd op vertrouwen.

Onze gezamenlijk ontwikkelde richtlijn "Visie en waarden" fungeert als een bindende basis voor ons dagelijks handelen.

Brochure

Vision and Values - JULABO
Engels
PDF 9.58 MiB
Downloaden