Speciale oplossing voor de temperatuurregelingstechniek

Wij zijn voor u niet alleen adviseurs, maar ook meedenkers en probleemoplossers.

Niet alle toepassingen kunnen met een standaardoplossing worden getempereerd. Bestaande systemen moeten onder bepaalde omstandigheden worden uitgebouwd en uitgebreid. Onze Business Unit Solutions (BUS), een eigen ontwikkelingsteam van ingenieurs en constructeurs, heeft zich heel gericht gespecialiseerd in het optimaliseren of aanpassen van bestaande apparatuurmodellen naar de specificaties van de klant. Onze jarenlange ervaring en flexibiliteit vormen de perfecte basis voor buitengewone eisen. Het stelt ons ook in staat om voortdurend nieuwe wegen in te slaan. Uw visie is onze drijfveer. Dit levert overtuigende resultaten op.

Speciale oplossingen uit één hand:

Aan het begin van onze ontwikkeling staat altijd een intensieve uitwisseling over de wensen en ideeën van de klant centraal. Op basis hiervan ontwikkelen onze specialisten vanuit technologisch en economisch oogpunt een eerste concept voor de optimale oplossing. De praktische bruikbaarheid en kostenefficiëntie staan daarbij evenzeer in het middelpunt als de kwaliteit en het gebruik. Gedurende de hele ontwikkelingsfase staat het team van experts in nauw contact met de klant. Na voltooiing van het apparaat en grondige functietesten onder gesimuleerde omstandigheden en het opstellen van de benodigde documenten en CE-goedkeuring vindt de vrijgave aan de klant en de gezamenlijke inbedrijfstelling ter plaatse plaats. Aantrekkelijke serviceaanbiedingen ronden ons portfolio af. U hebt de uitdaging, wij realiseren de oplossing op maat.

Er mogen geen wensen onvervuld blijven!

Schrijf ons wat u zoekt! Wij zorgen voor de mogelijkheden.

Speciale oplossing aanvragen

Hoe verschillend en individueel speciale oplossingen eruit kunnen zien, laten onze voorbeelden zien:

Lucht- en ruimtevaartoplossing op maat

De eis van de klant was om de binnentemperatuur van een pilotencabine met een zo constant mogelijke temperatuur te simuleren. Dit moet het gedrag van de ruit testen in verschillende realistische scenario's. Omdat het hoge warmteoverdrachtsvermogen moest worden gerealiseerd in een zo klein mogelijke ruimte vanwege de beperkte ruimte, werd een op maat gemaakte warmtewisselaar met leidingwerk en aansluitingen voor de klus ontworpen en gerealiseerd. Op die manier kan de aangesloten PRESTO W50 zijn volledige vermogen optimaal aan de toepassing overdragen.

Volledige flexibiliteit voor klanten uit de auto-industrie

Voor veel klanten uit de auto-industrie speelt het onderwerp doorstroming een doorslaggevende rol bij de simulatie van reële omstandigheden, bijv. bij onderzoek naar accu's of vermogenselektronica. JULABO heeft voor deze eis een groot aantal klantspecifieke debietmeet- en regelsystemen ontwikkeld. Dit omvat vaak debietmeters, een elektronisch geregelde bypass of de realisatie van meerdere circuits via een procesthermostaat. Alle benodigde componenten worden bij JULABO passend in een extra module geïntegreerd, die ofwel direct op het apparaat bevestigd is of in de buurt opgesteld wordt. Alle componenten worden hard- en softwaretechnisch optimaal op elkaar en op de toepassing van de klant afgestemd.

Maximale zuiverheid voor de halfgeleiderindustrie

In de halfgeleiderindustrie is zuiverheid van het grootste belang om een perfect eindproduct te verkrijgen. Ook de toegepaste temperatuurregelingstechniek moet aan deze hoge eisen voldoen. Om deze reden ontwikkelde JULABO voor een gerenommeerde klant een compleet nieuw speciaal apparaat voor de procesontwikkeling van fotolithografiesystemen. Alle gebruikte materialen zijn ontworpen voor gebruik °met VE-water° (VE = volledig gedemineraliseerd) om corrosie vanaf het begin te voorkomen. Bovendien moesten er speciale maatregelen worden genomen op het gebied van afdichtingstechniek, omdat er maar weinig, geselecteerde materialen zoals roestvrij staal en PTFE mochten worden gebruikt.

Systeemscheiding voor de temperatuurregeling van zout water

De klant voert meerdere keren per dag materiaalstresstests uit door middel van shocktemperatuurregeling in een zoutwaterbassin van 1800 liter. Deze externe toepassing moet met de juiste vermogens binnen de kortste tijd van 5 naar 0 °C worden gekoeld, zodat de tests met een bepaalde frequentie kunnen worden herhaald. Omdat zout water als koelmedium vanwege corrosie- en bevriezingsgevaar niet in aanmerking komt, leverde JULABO een circulatiekoeler met specifiek aangepaste warmtewisselaar in de geschikte behuizing. Daardoor zijn de vloeistoffen aan de temperatuurregelings- en toepassingszijde effectief van elkaar gescheiden. De extra geïnstalleerde circulatiepomp zorgde voor het vereiste debiet.

De temperatuurregelingsexperts van JULABO hebben altijd een oplossing voor u! Neem vandaag nog contact op met ons team van specialisten over uw probleem.

Speciale oplossing aanvragen