Kruimelpad

Privacyverklaring

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetgeving omtrent privacy in de lidstaten en alle overige bepalingen aangaande de bescherming van de privacy is:

JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach/Germany


Telefoon: +49 (0) 7823 / 510
Fax: +49 (0) 7823 / 2491
E-mail: info.de@julabo.com
Website: www.julabo.com

Naam en adres van de functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Harald Seiler
JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach/Germany

Telefoon: +49 (0) 7823 – 51 7042
E-mail: datenschutz@julabo.com

II. Gegevensverwerking

1. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logfiles

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek aan onze website registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van de computer waarmee de website bezocht wordt.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van het bezoek

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem bewaard.

b. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6, lid 1, sub f AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website beschikbaar te maken voor de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden bewaard.

d. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld worden. In geval van de gegevens die verzameld worden om de website beschikbaar te maken, gebeurt dit zodra de betreffende sessie afgesloten wordt.

e. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De registratie van de gegevens om de website beschikbaar te make en de opslag van de gegevens in de logfiles is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker heeft bijgevolg geen mogelijkheid tot bezwaar.

2. Doorgeven van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven behalve voor de hierna vermelde doelen.

We geven uw persoonsgegevens enkel door aan derden, indien:

 • u conform art. 6, lid 1, eerste volzin, sub a AVG uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor hebt gegeven,
 • het doorgeven van gegevens conform art. 6, lid 1, eerste volzin, sub f AVG noodzakelijk is voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken en er geen reden is om aan te nemen dat u er een groter belang bij hebt dat uw gegevens niet worden doorgegeven,
 • er voor het doorgeven van gegevens conform art 6, lid 1, eerste volzin, sub c AVG een wettelijke verplichting bestaat of
 • dit wettelijk toegestaan is en conform art. 6, lid 1, eerste volzin, sub b AVG noodzakelijk is voor de afhandeling van een overeenkomst met u.

3. Gebruik van cookies

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die in de internetbrowser of door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden bewaard. Zodra een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden bewaard. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een eenduidige identificatie van de browser bij een nieuw bezoek aan de website mogelijk maakt.

We gebruiken cookies om onze website meer gebruiksvriendelijk te maken. Voor sommige elementen van onze website is het nodig dat de gebruikte browser geïdentificeerd kan worden, ook al wordt er van webpagina veranderd.

In de cookies worden daarom de volgende gegevens bewaard en verstuurd:

 • sessie-informatie (session cookies)
 • gebruik van websitefuncties

Naast cookies maken wij bij een bezoek aan onze website ook gebruik van analyseservices. Meer daarover leest u in hoofdstuk II.7 en 9 van deze privacyverklaring. Daarnaast zetten we op onze website ook cookies in die het surfgedrag van de gebruiker kunnen analyseren.

Om de chatfunctie beschikbaar te maken, worden ook zogenaamde third party cookies gebruikt, en wel van de firma Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA.. Meer daarover leest u in hoofdstuk II.8.

Bij een bezoek aan onze website worden de gebruikers via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt er aan deze privacyverklaring gerefereerd. In één adem wordt ook meegedeeld hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden gedeactiveerd.

b. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is art. 6, lid 1, sub f AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de bezoeker te vereenvoudigen. Sommige functionaliteiten van onze website kunnen niet functioneren zonder het gebruik van cookies. Voor die functionaliteiten is het noodzakelijk dat de browser nog steeds herkend wordt ook al wordt er van webpagina veranderd.

Het gebruik van analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ze zo continu optimaliseren.

Dit doel geeft ons ook het recht om persoonsgegevens conform art. 6, lid 1, sub f AVG te verwerken.

e. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker bewaard en van hieruit naar de website verstuurd. Daarom hebt u als gebruiker dan ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een instelling in uw internetbrowser aan te passen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds bewaarde cookies kunnen op elk moment gewist worden. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien cookies voor onze website gedeactiveerd worden, dan is het mogelijk dat sommige functionaliteiten van de website niet meer correct werken.

4. Nieuwsbrief

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bestaat de mogelijkheid om zich voor een gratis nieuwsbrief aan te melden. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoerscherm naar ons verstuurd.

 • Aanspreking, titel
 • Voornaam, naam
 • bedrijfsnaam, afdeling, functie
 • Adres, postcode, stad
 • Land *
 • Telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer
 • E-mailadres *
 • Website
 • Branche

Velden met een * zijn verplichte velden, die vereist zijn om de nieuwsbrief te kunnen bezorgen.

Bovendien worden ook de volgende gegevens verzameld bij een aanmelding:

 • datum en tijdstip van de aanmelding voor de nieuwsbrief

Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens het aanmeldproces om uw toestemming gevraagd en wordt er aan deze privacyverklaring gerefereerd.

Indien u ons uw toestemming geeft, zullen we uw surfgedrag op onze websites en in de door ons verstuurde nieuwsbrief analyseren en uw e-mailadres/uw gebruikersprofiel in onze database toewijzen.

Via de aan u verstuurde nieuwsbrief ontvangen we onder andere ontvangst- en leesbevestigingen, maar ook informatie over de links waarop u in de nieuwsbrief hebt geklikt. We houden bij welke pagina's u op onze website bezocht hebt. De aanmaak van een persoonlijk gebruikersprofiel helpt ons om onze reclameboodschappen op uw interesses af te stemmen en het aanbod op onze website voor u te optimaliseren.

b. Gegevensverzameling bij sluiting van een overeenkomst

Indien u producten bij ons koopt of gebruikt maakt van onze diensten, behouden wij ons het recht voor, u een e-mailnieuwsbrief te sturen over gelijkaardige producten of diensten. U ontvangt informatie over producten zoals tempereerapparaten voor laboratoria en industrie en bijbehorende accessoires, toepassingen, beursuitnodigingen en bedrijfsinformatie.

Op elk moment kunt u ons vragen om geen e-mailnieuwsbrief meer te ontvangen. U kunt zich op elk moment van de nieuwsbrief uitschrijven. Stuur daarvoor een e-mail naar leads.de@julabo.com contacteer ons op de in het impressum opgegeven contactgegevens of klik op de link aan het einde van elke e-mailnieuwsbrief. Daarvoor worden u geen extra kosten aangerekend.

c. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is art. 6, lid 1, sub a AVG. Zolang er geen bezwaar tegen de nieuwsbrief wordt ingediend, is de rechtsgrond bovendien art. 6, lid 1, eerste volzin, sub f juncto overweging 47 zesde volzin AVG.

d. Doel van de gegevensverwerking

De gegevens van de gebruiker worden verzameld opdat de nieuwsbrief zou kunnen worden verstuurd. De overige tijdens het verzendproces verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik te voorkomen en de veiligheid van onze ICT-systemen te waarborgen.

e. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld worden.

f. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Een aanmelding op een nieuwsbrief kan door de betreffende gebruiker op elk moment worden opgezegd. Hiertoe staat er in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link. Het is ook mogelijk om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven via link om uit te schrijven of via leads.de@julabo.com.

5. Registratie

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij de gebruikers de mogelijkheid om zich mits opgave van persoonsgegevens voor een RMA-formulier en/of voor andere diensten te registreren. De gegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevuld en naar ons verstuurd en bewaard. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Aanspreking, titel
 • Voornaam, naam
 • Bedrijfsnaam, afdeling
 • Adres, postcode, stad
 • Land
 • Telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer
 • E-mailadres
 • Fiscaal nummer
 • Julabo klantennummer

Op het tijdstip van de registratie worden daarnaast ook de volgende gegevens bewaard:

 • Datum en tijdstip van de registratie

b. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, sub f AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is vereist voor het beschikbaar houden van bepaalde inhoud en diensten op onze website. De registratie vereenvoudigt het invullen van RMA-formulieren en andere formulieren, aangezien het adres automatisch wordt ingevuld.

d. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld worden.

e. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u op elk moment de mogelijkheid om uw registratie te wissen. De gegevens over u die wij bewaren, kunt u op elk moment laten aanpassen. Via het RMA-formulier hebt u toegang tot uw account en kunt u het aanpassen. De gebruiker kan zijn account via een link in zijn profiel wissen ('Gebruikersaccount wissen').

6. Formulieren en e-mailcontact

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website bevat verschillende formulieren die gebruikt kunnen worden om op elektronisch wijze contact met ons op te nemen. Verzendt een gebruiker een van deze formulieren, dan worden de in het invoerscherm ingevulde gegevens naar ons verstuurd en bewaard. Deze gegevens zijn:

 • Aanspreking, titel
 • Voornaam, naam
 • bedrijfsnaam, afdeling, functie
 • Adres, postcode, stad
 • Land
 • Telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Branche
 • Opmerkingen / vrije tekst

Op het tijdstip van het verzenden van het formulier worden daarnaast ook de volgende gegevens bewaard:

 • Datum en tijdstip

Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens het verzendproces om uw toestemming gevraagd en wordt er aan deze privacyverklaring gerefereerd.

Alternatief kan er contact met ons worden opgenomen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de in de e-mail verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker bewaard.

Hierbij worden eventueel gegevens doorgegeven aan vestigingen en/of verkooppartners die voor de concrete aanvraag verantwoordelijk zijn.

b. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens mits toestemming van de gebruiker is art. 6, lid 1, sub a AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in een verzonden e-mail verstrekt werden, is art. 6, lid 1, sub f AVG. Indien de e-mail verzonden werd in het kader van de sluiting van een contract, dan is de bijkomende rechtsgrond voor de verwerking art. 6, lid 1, sub b AVG. De rechtsgrond voor het doorgeven van gegevens aan verantwoordelijke vestigingen en/of verkooppartners is art. 6, lid 1, eerste volzin, sub b AVG en mits toestemming beschikbaar is art. 6, lid 1, eerste volzin, sub a AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens in het invoerscherm dient enkel voor de behandeling van de contactname. Bij contactname per e-mail valt de verwerking van de gegevens onder het vereiste gerechtvaardigd belang.

De overige tijdens het verzendproces verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze ICT-systemen te waarborgen.

d. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld worden. De gegevens worden niet automatisch gewist. Binnen onze onderneming wordt onze CRM-database regelmatig doorgelicht. Gegevens die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden, worden dan handmatig gewist.

e. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Neemt de gebruiker per e-mail contact met ons op, dan kan hij op elk moment bezwaar indienen tegen het bewaren van zijn persoonsgegevens. In voorkomend geval kan er niet verder gecommuniceerd worden. Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactname bewaard werden, worden in dat geval gewist.

7. Gebruik van Google Analytics

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website gebruikt de dienst 'Google Analytics' die door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) aangeboden wordt,, om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. Deze dienst maakt gebruik van 'cookies' - tekstbestandjes die op uw toestel worden bewaard. De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een Google-server in de VS verstuurd en daar bewaard.

Op deze website wordt uw IP-adres geanonimiseerd. Het IP-adres van de gebruiker wordt binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte afgekort. Door deze afkorting kan u niet aan uw IP-adres worden gelinkt. In het kader van de overeenkomst over ordergegevensverwerking die de websitebeheerder met Google Inc. afgesloten heeft, maakt die met behulp van de verzamelde informatie een analyse van het websitegebruik en de websiteactiviteit en levert die met het websitegebruik verbonden diensten.

b. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, sub f AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

De dienst maakt het ons mogelijk om de activiteiten van gebruikers op onze website te analyseren.

d. Duur van de opslag

Op grond van de pseudonimisering worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard.

e. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U hebt de mogelijkheid om de opslag van de cookies op uw toestel te beletten door in uw browser de overeenkomstige instellingen aan te passen. Indien uw browser geen cookies toestaat, is echter niet gegarandeerd dat u alle functionaliteiten van deze website zonder beperkingen kan gebruiken.

Verder kunt u via een browserplugin beletten dat de door cookies verzamelde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google Inc. worden verstuurd en door Google Inc. worden gebruikt. Druk op de volgende link om naar de betreffende plugin te gaan:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google Inc.:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

8. Zendesk

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Om uw aanvragen zo snel mogelijk te beantwoorden, bieden wij u de mogelijkheid om via chat contact met ons op te nemen. Deze software wordt beheerd via een extern systeem van Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Naam
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Chatgesprek
 • IP-adres
 • Land

Lees hiervoor de privacyverklaring van Zendesk: http://www.zendesk.com/company/privacy

b. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, sub f AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

De dienst laat ons toe om onmiddellijk op aanvragen te reageren via online chat.

d. Duur van de opslag

Lees hiervoor de privacyverklaring van Zendesk: http://www.zendesk.com/company/privacy

e. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Het gebruik van de chat is optioneel. Alternatieve, directe contactmogelijkheden per e-mail, telefoon en post vindt u onder het menupunt Contact.

9. BING Ads Universal Event Tracking (UET)

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We maken op onze website gebruik van Conversion Tracking 'Bing Ads' van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Op onze website worden met technologie van Bing Ads gegevens verzameld en bewaard, waaruit via pseudonimisering gebruikersprofielen gemaakt worden. Deze dienst laat ons toe om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen, indien deze via advertenties van Bing Ads op onze website terechtkwamen. Komt u via zo'n advertentie op onze website terecht, dan wordt er een cookie op uw computer gezet. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Dit is een code waarmee in combinatie met de cookie een paar niet-persoonsgerelateerde gegevens over het gebruik van de website bewaard worden. Daaronder vallen onder andere de duur van het bezoek aan de website, welke delen van de website bezocht werden en via welke advertentie de gebruiker op de website terechtgekomen is. Gegevens over uw identiteit worden niet geregistreerd.

Zowel Microsoft als wijzelf kunnen zo zien wat de duur van het bezoek aan de website was, welke delen van de website bezocht werden en via welke advertentie de gebruiker op onze website terechtgekomen is. Gegevens over uw identiteit worden niet geregistreerd.

Meer informatie over bescherming van de privacy bij Microsoft vindt u in de privacyverklaring van Microsoft:
https://privacy.microsoft.com/nl-NL/privacystatement

b. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, sub f AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

De dienst laat ons toe om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen, indien deze via advertenties van Bing Ads op onze website terechtkwamen.

d. Duur van de opslag

De verzamelde gegevens worden naar een server van Microsoft in de VS verstuurd en daar in de regel voor maximaal 180 dagen bewaard. In bepaalde omstandigheden kan Microsoft via zogenaamd 'cross device tracking' uw gebruiksgedrag over verschillende elektronische toestellen heen volgen en is zo in staat om gepersonaliseerde reclame op Microsoft-websites en in Microsoft-apps te verwerken.

e. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De beschreven gegevensverwerking kunt u via volgende link deactiveren:
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings

10. Gebruik van YouTube, Google Maps en Google Fonts

We maken op onze website op grond van art. 6, lid 1, eerste volzin, sub f AVG gebruik van diensten van de aanbieder Google LLC om uw bezoek als gebruiker aan onze website aantrekkelijke te maken. De achterliggende reclamedoeleinden vallen onder het gerechtvaardigd belang conform de AVG. De aanbieder is verantwoordelijk voor het beheer ervan dat dient te voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming.

a. Gebruik van YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door de aanbieder Google LLC beheerde website YouTube. De beheerder van de websites is Google LLC , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy

De beschreven gegevensverwerking kunt u via volgende link deactiveren:
https://adssettings.google.com/authenticated.

b. Gebruik van Google Maps

We integreren de landkaarten van de dienst 'Google Maps' van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy.

De beschreven gegevensverwerking kunt u via volgende link deactiveren:
https://adssettings.google.com/authenticated.

c. Gebruik van Google Fonts

We maken gebruik van de lettertypes van Google, LLC., https://www.google.com/fonts ('Google Fonts').De integratie van Google Fonts gebeurt door communicatie met server bij Google (doorgaans in de VS). Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy.

De beschreven gegevensverwerking kunt u via volgende link deactiveren:
https://adssettings.google.com/authenticated.

11. CrazyEgg

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We gebruiken de trackingtool van CrazyEgg.com op onze website om willekeurig geselecteerde individuele bezoekers te registreren met behulp van alleen geanonimiseerde IP-adressen. CrazyEgg staat het gebruik van cookies toe om te evalueren hoe individuele websites door deze gebruikers worden gebruikt en op welke content wordt geklikt. Deze informatie wordt op een puur visuele manier gepresenteerd. Er worden alleen gebruikersprofielen aangemaakt met gebruik van pseudoniemen.

b. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, sub f AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

De dienst maakt het ons mogelijk om de activiteiten van gebruikers op onze website te analyseren.

d. Duur van de opslag

Op grond van de pseudonimisering worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard.

e. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en openbaar maken van deze informatie door CrazyEgg.com door de instructies op https://www.crazyegg.com/opt-out te volgen
Kijk voor meer informatie over gegevensbescherming bij CrazyEgg.com op https://www.crazyegg.com/privacy.

III. Rechten van de betrokkene

1. Rechten van de betrokkene

Worden er persoonsgegevens van u verwerkt, dan bent u betrokkene, zoals bedoeld in de AVG en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

U hebt het recht om:

 • conform art. 15 AVG informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen. U kunt in het bijzonder informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de soort persoonsgegevens, de soort ontvangers die uw gegevens ontvangen of zullen ontvangen, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op correctie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van het recht om klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, voor zover die niet bij ons verzameld werden en het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces met inbegrip van profiling en evt. bewijskrachtige informatie over de details ervan;
 • conform art. 16 AVG onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht bij correctie of vervollediging van de bij ons bewaarde persoonsgegevens;
 • conform art. 17 AVG de wissing van uw bij ons bewaarde persoonsgegevens te eisen, voor zover de verwerking niet valt onder de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, omwille van het openbaar belang of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken;
 • conform art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is, u niet wenst dat de gegevens gewist worden, en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig hebt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken of u conform art. 21 AVG bezwaar ingediend hebt tegen de verwerking;
 • conform art. 20 AVG uw persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of te laten doorsturen naar een andere verantwoordelijke;
 • conform art. 7, lid 3 AVG uw ooit aan ons gegeven toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die berustte op deze toestemming vanaf dat moment niet meer mogen verderzetten en
 • u conform art. 77 AVG bij een toezichthoudende overheid een klacht kunt indienen. Doorgaans kunt u zich hiervoor richten tot de toezichthoudende overheid van uw woonplaats of van de plaats waar u werkt of onze hoofdzetel.

2. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, eerste volzin, sub f AVG verwerkt worden, hebt u het recht om conform art. 21 AVG bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover uitzonderlijke omstandigheden dit motiveren of indien het bezwaar betrekking heeft op direct marketing. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van bezwaar waarvoor geen uitzonderlijke omstandigheden vereist zijn.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van herroeping of van bezwaar, dan volstaat een e-mail naar info.de@julabo.com.

3. Veiligheid van gegevens

We treffen geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd, naargelang van technologische ontwikkelingen.