Nauwkeurige debietregeling voor externe toepassingen met een gedefinieerd volumestroom

10/26/2022 - 07:43

Temperatuurregelaars van JULABO zijn in de standaarduitvoering meestal al uitgerust met krachtige pompen, die middels verschillende pompstanden een groot aantal externe toepassingen afdekken. Toch zijn er toepassingen waarbij naast de nauwkeurige temperatuurregeling ook een exact gedefinieerde volumestroom van het gebruikte medium vereist is. Voor deze uitdaging heeft JULABO tal van varianten voor klantspecifieke debietmeet- en -regelsystemen ontwikkeld en gerealiseerd.

Naast de benodigde debietmeter worden alle benodigde componenten bij JULABO passend in een extra module geïntegreerd, die ofwel direct op het apparaat bevestigd is of in de buurt ervan opgesteld wordt. Alle componenten worden hard- en softwaretechnisch optimaal op elkaar en op de toepassing van de klant afgestemd. Dit omvat ook de selectie van het ideale meetprincipe voor de toepassing. Gewoonlijk wordt een van de volgende twee meetprincipes met verschillende voordelen gebruikt:

Magnetisch-inductieve meetinstrumenten

  • Minimaal drukverlies
  • Lineair uitgangssignaal
  • Relatief goedkoop
  • Minimale onderhouds- en verzorgingsinspanningen

Coriolis-meters

  • Zeer hoge meetnauwkeurigheid
  • Universeel inzetbaar
  • Onafhankelijk van de geleidbaarheid van het medium
  • Groot temperatuurbereik
  • Minimale onderhouds- en verzorgingsinspanningen

Beide meetprincipes zijn onafhankelijk van de fysieke eigenschappen zoals temperatuur, druk, dichtheid en viscositeit van het medium. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van andere meetprincipes, omdat juist deze eigenschappen over het temperatuurbereik duidelijk kunnen veranderen.

Nauwkeurige regeling met debietmeter

Wanneer de externe toepassing een exact gedefinieerde volumestroom vereist, kan dit door middel van een debietregelsysteem worden bereikt. Via de geïnstalleerde meter wordt het actuele debiet bepaald, de informatie aan de temperatuurregelaar overgedragen en deze regelt op de gewenste nominale waarde. De debietregeling zorgt zo voor een nauwkeurige, optimale passende energieoverdracht naar de toepassing. Dit is vooral voordelig voor gevoelige processen voor een zo onvervalst mogelijk testresultaat.

Typische toepassingsvoorbeelden zijn te vinden in accuonderzoek, testbanken voor componententests in de automobielindustrie of in de lucht- en ruimtevaart. Maar het is ook mogelijk om meerdere parallelle temperatuurregelcircuits te realiseren met slechts één procesthermostaat met een aangepast debietregelsysteem. 

Debietregeling bij lage volumestromen

Sommige componenten van temperatuurregelaars hebben vanwege hun fysieke werking een bepaalde minimale volumestroom nodig om de temperatuur überhaupt te kunnen regelen. Als de vereiste volumestroom voor de toepassing van de klant lager is dan dit minimum, wordt een debietregelsysteem met elektronische bypass gebruikt. Deze laatste zorgt voor de exacte temperatuurregeling van de toepassing met gedefinieerd debiet en energie-invoer en voert het overtollige volume van het medium direct weer naar het apparaat toe, zodat onnodige vermogensverliezen worden geminimaliseerd. De minimale volumestromen liggen over het algemeen bij kleinere procesthermostaten (bijv.: PRESTO A40 of A80) bij >5 l/min en bij grotere systemen (bijv.: PRESTO W55) bij >15 l/min.

De elektronische bypass is bovendien zinvol wanneer de tegendruk van de toepassing bij een gewenst debiet te laag is (<0.07 bar) en biedt daardoor bij de procestemperatuurregeling een hoge flexibiliteit voor verschillende toepassingsscenario's. 

Debiet in het temperatuurregelingssproces betrouwbaar meten en regelen – bij JULABO geen probleem

Debietmeet- en regelsystemen van JULABO maken een optimale coördinatie van het mediumdebiet mogelijk, aangepast aan specifieke toepassingen. Zo kunnen toepassingen met een exact gedefinieerde volumestroom nauwkeurig, efficiënt en betrouwbaar op temperatuur worden gebracht – zelfs bij zeer lage volumestromen. Ze worden meestal in combinatie met de procesthermostaten van de PRESTO-serie gebruikt. Desgewenst kunnen ook systemen voor circulatiekoelers of laboratoriumthermostaten worden aangepast.

Naar de voorbeeldenPRESTO-procesthermostatenVideo Debietregeling