Alles over het onderwerp thermische vloeistoffen

10/26/2022 - 14:43

De keuze van het juiste medium speelt een beslissende rol voor de resultaten in het temperatuurregelingsproces. Alleen wanneer de temperatuurregelaar, het medium en de toepassing optimaal op elkaar zijn afgestemd, is een betrouwbare werking en een optimale efficiëntie van de warmteoverdracht gegarandeerd.

JULABO thermische vloeistoffen zijn zorgvuldig geselecteerde en in de langetermijntest geteste media met ideale thermodynamische eigenschappen voor een groot aantal toepassingen. Ze zijn optimaal ontworpen en geschikt voor temperatuurregelingstaken in apparaten van JULABO.

Welke thermische vloeistof heb ik nodig?

Het belangrijkste criterium voor een veilige keuze is het bedrijfstemperatuurbereik waarin de toepassing wordt gebruikt. Alle andere eigenschappen zoals viscositeit, oxidatiegedrag en warmtegeleidingsvermogen zijn bij JULABO thermische vloeistoffen ideaal afgestemd op een gebruik met JULABO-temperatuurregelaars. 

Vaktermen voor JULABO thermische vloeistoffen

Het aanbevolen bedrijfstemperatuurbereik geeft u de laagste en de hoogste temperatuur voor het gebruik van de betreffende thermische vloeistof. Binnen het aangegeven bereik is een exacte en stabiele werking van uw JULABO-apparaat gedurende een lange periode gegarandeerd.

De specifieke warmtecapaciteit is de warmte-energie die nodig is om 1 kg vloeistof met 1 K te verwarmen.

De viscositeit kenmerkt het vloeigedrag van de thermische vloeistof en is sterk temperatuurafhankelijk. Bij het gebruik van een JULABO-apparaat heeft de viscositeit een beslissende invloed op de temperatuurstabiliteit en het pompvermogen.

Als brandpunt wordt de temperatuur aangeduid waarbij de koelvloeistof na het ontsteken zelfstandig verder brandt (>5 sec.). De maximale bedrijfstemperatuur moet overeenkomstig de norm altijd 25 °C onder dit brandpunt liggen. (uitzondering: gesloten systemen van JULABO).

Het vlampunt (ook flashpoint) is de laagste temperatuur waarbij de ontstane dampen kortstondig (<5 sec.) kunnen ontbranden. Begrenzingsgegevens van JULABO thermische vloeistoffen liggen steeds onder het vlampunt en sluiten daarmee de bijbehorende risico's uit (uitzondering: gesloten systemen van JULABO).

Het kookpunt is de temperatuur waarbij een vloeistof begint te koken (met betrekking tot een omgevingsdruk van 1 bar).

De ontstekingstemperatuur is de laagste temperatuur waarbij de thermische vloeistof zelf ontbrandt en zonder warmtetoevoer verder brandt.

Bij gesloten systemen van JULABO bestaat er geen contact tussen de thermische vloeistof en de zuurstof uit de omgevingslucht, zodat in deze systemen de aangegeven brand- en vlampunten van de thermische vloeistof kunnen worden overschreden. Alleen in het interne expansiereservoir kan vanwege de constructie het contact met de omgevingslucht niet worden vermeden. Om hier het gevaar van ontsteking te voorkomen, wordt het expansievat bij JULABO-apparaten actief gekoeld (koudeolie-afscherming).
 

TIP:

Gebruik de thermische uitzettingscoëfficiënt om de uitzetting van de thermische vloeistof in uw toepassing te bepalen. Aan de hand van de gemiddelde bedrijfstemperatuur kan de gemiddelde dichtheid worden bepaald (in het diagram 'Dichtheid' van de betreffende thermische vloeistof). Nu kunt u met de onderstaande formule de uitzetting berekenen. Het resultaat helpt u bijvoorbeeld bij het dimensioneren van een expansievat. Let op! Het vulvolume is meer dan alleen het volume in het JULABO-apparaat. Bij deze berekening moet ook rekening worden gehouden met het volumes in de toepassing en slangen.
 

Water als thermisch medium

Afhankelijk van de toepassing kan ook water als thermisch medium in aanmerking komen. Hierbij moet erop worden gelet of het apparaat überhaupt met water op temperatuur kan worden gebracht en zo ja, dat het bedrijfstemperatuurbereik en de waterkwaliteit aan de JULABO-specificaties voldoen. Ongeschikte waterkwaliteit kan leiden tot verkalking of corrosie van systeemrelevante componenten en daardoor tot uitval van het apparaat. Hard water, ijzerhoudend water, chloorhoudend water, gedestilleerd en gedeïoniseerd water, zeewater en water uit koeltorens of rivieren dienen te worden vermeden. Meer details zijn te vinden in de bedieningshandleiding van de betreffende JULABO-apparaten.

Wij adviseren altijd om onze experts te raadplegen voordat u water als thermisch medium gebruikt.
 

Tempereermedium bestellen

Wij hebben zeker ook voor uw temperatuurregelaar en uw toepassing het perfect passende medium in het assortiment. Ons product- en serviceteam staat voor u klaar als u verdere ondersteuning nodig hebt bij uw keuze.

Tempereermedium selecterenContact opnemen met een expert