Wat betekent ATC-temperatuurkalibratie?

De ATC-functie wordt gebruikt om een temperatuurverschil te compenseren dat fysisch kan ontstaan tussen de temperatuurregeling van de thermostaat en een gedefinieerd meetpunt. Met een referentiemeetinstrument wordt daarvoor de daadwerkelijk aanwezige temperatuur op het gedefinieerde meetpunt (thermostaatbad of externe applicatie) bepaald. Via de ATC-functie kan de thermostaatregeling vervolgens op de referentiewaarde worden gekalibreerd. Deze kalibratie is mogelijk voor zowel de interne temperatuursensor als de externe sensor (indien aangesloten).